Update: 01 april – 17.30 uur

 

Veelgestelde vragen Examens MBO

Op woensdag 01 april zijn alle mbo-examenkandidaten per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de examens. De aangescherpte maatregelen van de overheid met betrekking tot contact, hebben consequenties voor de examinering in het mbo. Belangrijke uitgangspunten bij de keuzes die SintLucas maakt, zijn de gezondheid van onze studenten en medewerkers én de borging van de kwaliteit van de examinering.

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden:

Gaan de examens door?
Examens die tot 6 april gepland staan, worden uitgesteld. Uitzonderingen op deze regel zijn:

1.     Studenten die in de stage bezig zijn met de Proeve van Bekwaamheid (meesterproef) kunnen deze voortzetten;
2.     Studenten die vanuit huis de Proeve van Bekwaamheid (meesterproef) uitvoeren kunnen deze voortzetten, mits er contact is met de praktijkbeoordelaar en de beoordelaar van SintLucas.

Ik moet nog een NRE-examen (Nederlands, Rekenen, Engels) maken, hoe gaat dat?
In de periode van 6 t/m 17 april worden de volgende instellingsexamens online afgenomen via Microsoft teams:

  • Nederlands spreken en gesprekken voeren;
  • Engels spreken en gesprekken voeren.

Hoe weet ik wanneer dit online examen wordt afgenomen?
Studenten die bovenstaande examens nog niet hebben afgelegd, worden hierover uiterlijk 3 april door het examenbureau geïnformeerd.

Hoe zit het met de overige examens?
Op 23 april ontvangen onze studenten bericht over het programma dat na de meivakantie (vanaf 6 mei) start. Dit betreft de volgende examens:

1.    Instellingsexamens Nederlands en Engels schrijven;
2.    Centrale examens Nederlands, rekenen en Engels;
3.    Proeven van Bekwaamheid (meesterproeven) die niet in de stage of vanuit huis afgenomen zijn.

Hierbij houden we uiteraard rekening met de veiligheid en richtlijnen vanuit de RIVM.

Hoe zit het met de examens keuzedelen?
De Examens Keuzedelen kunnen worden afgesloten als het onderwijs weer start. Examenresultaten tellen niet mee in de slaag-/zakregeling. Er geldt wel een inspannings- en examenverplichting. Is de beoordeling een voldoende of goed dan komt deze zowel op de resultatenlijst als op het diploma. Is de beoordeling onvoldoende, dan komt deze alleen op de resultatenlijst.

Wanneer ontvang ik informatie over de aanpassingen voor compensatie stage-uren of examen in de stage?
We zijn druk bezig om dit in kaart te brengen. Zodra er meer informatie is, brengen we je op de hoogte.

Ik heb nog een vraag over mijn examens, waar kan ik terecht?
Voor vragen kun je per mail contact opnemen met de secretaris van de examencommissie:
Crista van der Sanden, examencommissie-mbo@sintlucas.nl