Privacybeleid

Uw gegevens zijn beschermd. SintLucas gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Wat wij doen met uw persoonsgegevens
 • Verstrekking van uw gegevens aan derden
 • Beveiliging
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren
 • Webanalyse en cookies
 • Links naar andere websites
 • Uw rechten
 • De Functionaris voor de Gegevensbescherming

SintLucas verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verwerkt worden,  hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn wanneer u gebruikt maakt van deze website.

We vinden het erg belangrijk dat uw privacy wordt beschermd, maar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring legt uit hoe SintLucas informatie gebruikt en beschermt welke u verstrekt aan SintLucas. Wanneer u wordt gevraagd om bepaalde informatie te geven waarmee u geïdentificeerd kunt worden dan kunt u ervan uitgaan dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De privacyverklaring van SintLucas kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Hieronder staat voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn:

 • onderhouden van contacten met o.a. (potentiële) studenten, (potentiële) werknemers, klanten en geïnteresseerden;
 • communicatie via social media;
 • verbeteren van onze opleidingen en dienstverlening;
 • periodiek benaderen voor marketingdoeleinden, per e-mail, telefoon of post.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • technische gegevens, zoals klik- en surfgedrag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door of ontvangen wij online (middels cookies als u hier toestemming voor heeft gegeven op onze website).

Verstrekking van uw gegevens aan derden
SintLucas verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren. SintLucas toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

Beveiliging
Wij vinden het erg belangrijk dat de door u gegeven informatie beschermd wordt. Om te voorkomen dat er ongeautoriseerde toegang verschaft wordt of informatie verspreid wordt, hebben wij passende fysieke en elektronische procedures om de informatie welke wij verzamelen te beveiligen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
SintLucas bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Webanalyse & cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. De cookies die SintLucas plaatst zijn onderaan deze pagina te vinden.

Cookiebot
Deze website maakt gebruik van Cookiebot. Via deze plug-in krijgt u een actueel overzicht van de gebruikte cookies op deze website. Als bezoeker kunt u aangeven welke cookiecategorieën u toestaat. Onderaan deze pagina kunt u uw cookie-instellingen aanpassen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers deze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

Online advertenties
Deze site maakt o.a. gebruik van tracking codes die via Google Tag Manager worden ingeladen. Dit is alleen het geval wanneer de bezoeker hiervoor toestemming geeft voor marketingcookies op de cookieconsent. In geval van toestemming worden de tracking codes gebruikt voor social- en display advertising.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij maken u erop attent dat wanneer u onze website heeft verlaten, wij geen enkele controle hebben over de website waar u naar doorgeklikt heeft. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beveiliging en privacy van welke informatie dan ook welke u verstrekt tijdens uw bezoek aan een andere website. Andere websites vallen ook niet onder deze privacyverklaring. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie en adviseren u om de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Uw rechten
U kunt SintLucas verzoeken om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook is het mogelijk verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan. Met het inzagerecht kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens SintLucas van u verwerkt. Het correctierecht geeft u de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kunt u ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen. Wij zullen uw verzoek vervolgens beoordelen. Binnen acht weken sturen wij u een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek mailen naar onderstaand adres. Wij verzoeken u zich te legitimeren, bij voorkeur bij de servicebalie op één van de locaties. Indien van toepassing, hebben wij een kopie nodig van een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt, zoals een paspoort, trouwboekje of rechterlijk vonnis.

SintLucas
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Torenallee 72
5617BB Eindhoven
Of
Burgakker 17
5281CH Boxtel

Heeft u een klacht?
Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door SintLucas, kunt u een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van SintLucas. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat SintLucas niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie van SintLucas. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris voor Gegevensbescherming
SintLucas heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen SintLucas in overeenstemming zijn met de wet. De functionaris is per e-mail (privacy@sintlucas.nl) bereikbaar.

Verwerken persoonsgegevens leerlingen/studenten
SintLucas verwerkt persoonsgegevens over jou, omdat je een opleiding bij ons volgt of voornemens bent een opleiding bij te volgen. In het downloadblok hiernaast kan je vinden welke persoonsgegevens wij verwerken als je een opleiding bij ons volgt.

Cookies