Verantwoording

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie. Op deze pagina kun je diverse verslagen downloaden waarin meer beschreven staat over onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties van de afgelopen jaren.

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie. Download op deze pagina onze jaarverslagen, het kwaliteitsplan en inspectierapport.

Jaarverslag

Bekijk hieronder de jaarverslagen van SintLucas van 2015 en 2016. 
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

Kwaliteitsplan

SintLucas slaat in het kwaliteitsplan 2015 - 2018 een brug tussen onze strategie, uitvoering en resultaten. De drie lijnen van onze strategische koersnotitie vormen de kapstok van dit plan. Ieder jaar verschijnt er ook een tussenrapportage. Beide plannen kun je hieronder downloaden. 

Inspectierapport

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland. In maart 2017 kwamen ze langs bij SintLucas voor de mbo-opleidingen Digital Publisher en Mediavormgever en onze vmbo-opleiding. De inspectie concludeert dat "bij SintLucas veel goed gaat. De student staat centraal. Dat houdt in dat er goed gekeken wordt welke mogelijkheden en interesses de student heeft. SintLucas helpt studenten om zich als mens te ontwikkelen en te ontdekken wat hun talenten zijn. De medewerkers zijn betrokken bij de school en bij hun vak. Ze willen graag hun kennis met de studenten delen." Wil je het volledige rapport lezen, download het dan via onderstaande button:

Verbeterplan BPV 2016-2021

Om de kwaliteit van het mbo en de beroepspraktijk vorming (bpv) te verbeteren, is er een verbeterplan BPV 2016-2021 opgesteld door SintLucas. Ieder jaar verschijnt er een tussenrapportage van dit plan. Hieronder kun je beide rapportages downloaden: