Onderwijs

Onze onderwijsvisie geeft de komende jaren richting en inspiratie aan ons denken en handelen in relatie tot het onderwijs bij SintLucas. Wat willen we bereiken en hoe doen we dat?

Onze onderwijsvisie geeft de komende jaren richting en inspiratie aan ons denken en handelen in relatie tot het onderwijs bij SintLucas. Wat willen we bereiken en hoe doen we dat?

IEDEREEN BETROKKEN

De onderwijsvisie is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken: leerlingen, studenten, medewerkers, maar ook ouders, bedrijven en andere scholen. Zij zijn ook geraadpleegd om tot deze visie te komen. Daarnaast hebben wij kenmerken van onze leerling- en studentpopulatie gebruikt, evenals (hedendaagse) theorieën over onderwijs en ontwikkelingen in de creatieve industrie en maatschappij.

Uitgangspunten

In de creative community SintLucas...

  • werken wij aan de vervulling van ambities
  • leren en werken we in co-creatie
  • ontdekken en ontwikkelen we onze kracht en identiteit
  • leren en werken we in een contextrijke omgeving
  • zetten we mensen, middelen en materialen bewust en verantwoord in.

Bekijk het filmpje voor een toelichting op deze vijf uitgangspunten.

Onderwijsontwikkeling

De wereld om ons heen is continu in beweging. Daarom monitoren wij ons onderwijs en de opleidingen regelmatig en maken we nieuwe keuzes als ontwikkelingen hierom vragen. Momenteel loopt er een groot aantal onderwijsprojecten om ons onderwijs verder te ontwikkelen conform de uitgangspunten in de onderwijsvisie. Deze projecten zijn te herleiden tot vier grote speerpunten:

  • basis op orde: examinering en registratie
  • loopbaanoriëntatie en –begeleiding: begeleiding van intake tot uitstroom en ouderbetrokkenheid
  • samenhangend flexibel curriculum met keuzemogelijkheden
  • ondersteuning onderwijsproces: inzet van ICT als didactisch middel

Excellentie

SintLucas neemt deel aan het landelijk Stimuleringsproject en heeft ervoor gekozen actief in te zetten op excellentie. Hierbij is het uitgangspunt dat elke student ergens in excelleert. In de visie van SintLucas betekent het begrip excellentie enerzijds dat elke student en docent kwaliteiten heeft en altijd ergens in excelleert (kwaliteitenreflectie). Anderzijds kan het begrip excellentie betekenen ‘boven de middenmaat uitstijgen’, een uitzonderlijke prestatie leveren in vergelijking met de gemiddelde student en de gemiddelde eisen. Bekijk de animatie om meer te weten te komen over het excellentie-traject bij SintLucas.

Excellentie-plan

In 2015 heeft SintLucas een excellentie-plan ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe SintLucas in het onderwijs een helder en goed functionerend stelsel voor excellentie wil creëren dat studenten (én docenten) in staat stelt het allerbeste uit zichzelf en het onderwijs te halen.

Lees meer over onderwijsontwikkeling en excellentie in het Kwaliteitsplan en de jaarverslagen.