Strategie

 Wij willen onze studenten en leerlingen met al hun talenten begeleiden naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. Een ambitie die veel vraagt van onze organisatie. We zullen doorlopend moeten innoveren en meebewegen met ontwikkelingen en verwachtingen van de markt.

We hebben daarbij vijf strategische ontwikkelingslijnen voor ogen:

1. We zorgen voor een duidelijke positionering in de markt en erkenning door alle betrokkenen

2. We bieden een onderwijs-programma dat meebeweegt met de technologische en didactische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.

3. We vormen één organisatie die samenwerkt en wendbaar is.

4. We benutten de innovatie-en denkkracht van onze professionals optimaal in resultaatverantwoordelijke teams.

5. We hebben onze bedrijfsvoering en processen op orde en zorgen daarmee voor een voorspelbare organisatie.

Wij willen onze studenten en leerlingen met al hun talenten begeleiden naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. Een ambitie die veel vraagt van onze organisatie. We zullen doorlopend moeten innoveren en meebewegen met ontwikkelingen en verwachtingen van de markt.

We hebben daarbij vijf strategische ontwikkelingslijnen voor ogen:

1. We zorgen voor een duidelijke positionering in de markt en erkenning door alle betrokkenen.

2. We bieden een onderwijs-programma dat meebeweegt met de technologische en didactische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.

3. We vormen één organisatie die samenwerkt en wendbaar is.

4. We benutten de innovatie- en denkkracht van onze professionals optimaal in resultaatverantwoordelijke teams.

5. We hebben onze bedrijfsvoering en processen op orde en zorgen daarmee voor een voorspelbare organisatie.