Jaarverslag en kwaliteitsplan

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie. Download op deze pagina onze jaarverslagen en het kwaliteitsplan.
Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie. Download op deze pagina onze jaarverslagen en het kwaliteitsplan.

2015 en 2014

Bekijk hieronder de jaarverslagen van SintLucas van 2015 en 2014.
In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar.

2015 2014

Kwaliteitsplan

SintLucas slaat in het kwaliteitsplan 2015 - 2018 een brug tussen onze strategie, uitvoering en resultaten. De drie lijnen van onze strategische koersnotitie vormen de kapstok van dit plan. Download hier het document.

Tussenrapportage
Ieder jaar verschijnt er een tussenrapportage van het kwaliteitsplan. Download hier de tussenrapportage van 2016.

Verbeterplan BPV 2016-2021
Download hier het verbeterplan BPV (Beroepspraktijk vorming) 2016-2021.