SiNTLUCAS Veelgestelde vragen

Coronavirus

Laatste update – 25 februari 2021

 

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas. Kijk voor aanvullende informatie over het coronavirus ook op de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid.

Vanaf 1 maart
Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 23 februari is bekend gemaakt dat de middelbare scholen en mbo-scholen vanaf 1 maart weer leerlingen en studenten op school mogen ontvangen voor tenminste 1 dag in de week. We begrijpen dat deze situatie voor iedereen weer even wennen is. Om ervoor te zorgen dat we als school open kunnen blijven, vragen we jouw medewerking om die 1,5 meter afstand te houden en de andere coronamaatregelen die bij SintLucas gelden te volgen. Zo zorgen we er samen voor dat er weer meer fysiek onderwijs op school mogelijk is. De eerste stap vooruit is gezet en uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: alle leerlingen en studenten weer naar school!

Onderwijs

Hoe zit het met de lessen in het schooljaar 2020-2021?

VMBO
Het onderwijs van het vmbo vindt vanaf 1 maart zowel online als fysiek op school plaats. Uitzondering hierop is het onderwijs aan examenkandidaten, die zijn meerdere dagen op school aanwezig. Belangrijkste wijziging is dat middelbare scholieren, als ze op school les krijgen, onderling anderhalve meter afstand moeten houden.

Leerjaar 1, 2 en 3:

 • Voor leerjaar 1, 2 en 3 blijven er naast de fysieke lessen op school ook online lessen gegeven worden. Het rooster zal lopen tot en met vrijdag 12 maart. Vervolgens bekijken we, op basis van de maatregelen vanaf 15 maart en de zaken die bij ons op school veranderen, hoe we het rooster per leerjaar weer aan kunnen passen met meer ruimte voor fysiek onderwijs. Die ruimte ontstaat onder andere omdat leerlingen uit V4 bepaalde vakken afronden. Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheid om vrijstaande ruimtes, buiten ons schoolgebouw, te benutten. Ook dat kan dan een verandering in het rooster betekenen.

Leerjaar 3:

 • Afhankelijk van het rooster worden er 1-2 momenten/dagdelen per week ingepland waarop leerlingen naar school komen om toetsen te maken.

Leerjaar 4:

 • Alle lessen worden fysiek aangeboden op school. Vanwege de regel dat leerlingen op school onderling anderhalve meter afstand moeten houden, worden de klassen over twee lokalen verspreid. Er kunnen wel roosterwijzigingen plaatsvinden, dus houd Magister in de gaten.
 • De tentamens worden op school afgenomen.
 • Dit schooljaar kunnen de centrale examens gespreid worden afgenomen, hierdoor zijn er drie i.p.v. twee tijdvakken gereserveerd voor het centraal examen. Ook krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Zodra alle informatie omtrent het centraal examen bij ons bekend is, informeren wij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) daarover.

Algemene richtlijnen
Ook vanaf 1 maart blijven we de landelijke richtlijnen RIVM en het advies van de GGD volgen. Dat betekent dat er een aantal regels is, die wij handhaven voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers:

 • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de medewerkers. Dat betekent dat iedere klas verdeeld wordt over 2 lokalen wanneer het lokaal niet ruim genoeg is.
 • De 1,5 meter afstand geldt in het hele gebouw, dus ook op de gangen en in het atrium.
 • Het dragen van een mond-neuskapje is verplicht bij verplaatsing in het gebouw en eventueel bij praktijkvakken waar de afstand niet gewaarborgd kan worden.
 • Pauze wordt eventueel in het lokaal gehouden en besproken per klas.
 • Bij coronagerelateerde klachten blijft uw zoon/dochter thuis (klik hier voor de beslisboom) en meldt u hem/haar vóór 08.30 uur ziek bij de receptioniste, 040-2591391. De lessen kunnen dan, in bijna alle gevallen, online gevolgd worden.

MBO
Vanaf 1 maart gaan de mbo-scholen weer open. Dat betekent dat alle studenten tenminste één dag per week naar school gaan. Leidend in alles is de 1,5 meter richtlijn (die geldt voor iedereen), het dragen van een mondkapje in de gang, de aula en andere ruimtes en de andere RIVM-richtlijnen die gelden op school. Welkom zijn en blijven studenten die gebruikmaken van de stilteruimte, studenten die praktijklessen volgen en studenten die toetsen, tentamens en examens afleggen.

Rooster
Het rooster dat vanaf 1 maart ingaat, krijgt de student via zijn/haar opleiding toegestuurd. Naast het rooster kijken we ook naar de invulling van een veilige pauze en veilige looproutes. Verder starten niet alle studenten op hetzelfde tijdstip en verschilt de dag waarop je naar school mag komen. Zo spreiden we het aantal studenten en medewerkers dat bij SintLucas aanwezig is.

Ziekmelding of coronabesmetting
Studenten met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen volgens het RIVM-beleid. Ook als dat lichte klachten zijn, zoals niezen of een snotneus. Studenten die nauw in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, gaan thuis direct in quarantaine. De quarantaine duurt tien dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat je voor het laatst een tijd dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona. Je kunt je na vijf dagen laten testen. Als de test negatief is, mag je uit quarantaine. Studenten die zich niet laten testen, mogen na tien dagen uit quarantaine als zij vrij zijn van klachten. Om duidelijk te maken wat je moet doen als je ziek wordt, hebben we een stroomschema gemaakt dat je hier kunt downloaden.

Online les
Om het online lesgeven voor docenten en studenten zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft SintLucas een protocol online les volgen opgesteld. Je kunt het hier downloaden.

Meer informatie over de maatregelen voor het onderwijs kan je vinden op deze website (Rijksoverheid)

Welke coronamaatregelen gelden er in onze gebouwen?

Vanzelfsprekend houd je je in onze gebouwen aan de aangegeven looproutes en corona-aanwijzingen en volg je de instructies van medewerkers op. Overal geldt: houdt zoveel mogelijk rechts aan en houdt 1,5 meter afstand. Leerlingen en studenten moeten ten opzichte van de medewerkers 1,5 meter afstand houden.

Praktijkomgeving
In praktijkgerichte omgevingen, waar de 1,5 meter moeilijk gehandhaafd kan worden, kan het zijn dat de docent een mondkapje draagt. Leerlingen en studenten dragen ook zoveel mogelijk een mondkapje.

Liftgebruik
Alle liftpasjes worden ingetrokken en kunnen op basis van een medische verklaring opnieuw toegekend worden via locatiemanager (mbo) of teamleider (vmbo). Er mogen maximaal twee personen in de lift.

Ventilatie
Scholen dienen er voor te zorgen dat de ventilatie in de gebouwen goed geregeld is, zodat het virus zich niet via de binnenlucht kan verspreiden. De ventilatie in de schoolgebouwen van SintLucas is volgens de RIVM-norm geregeld, dit betekent dat de lucht continu ververst wordt met lucht van buiten.

Mondkapjes

In ons streven om onze school open te houden en fysiek les te kunnen blijven geven, proberen wij een zo duidelijk mogelijke lijn te volgen en de maatregelen die het kabinet voorschrijft met iedereen strikt na te leven. Een van deze maatregelen is het verplicht dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes en op scholen.

SintLucas kiest ervoor, in overeenstemming met de ouderraad en de ondernemingsraad, deze maatregel – het verplicht dragen van een mondkapje- binnen SintLucas van kracht te laten gaan op maandag 26 oktober 2020 voor het vmbo en op maandag 19 oktober 2020 voor het mbo.

De verplichting geldt tijdens verplaatsingen in het gebouw van de ene naar de andere ruimte én in de pauzes wanneer een leerling/student staat of loopt. Het dragen van een mondkapje tijdens de les is niet nodig, een docent kan echter bij een praktijkles een mondkapje verplichten wanneer de anderhalvemeterafstand onvoldoende gewaarborgd is.

We zien strikt toe op het gebruik van een mondkapje. Draagt een leerling/student dit niet op de plekken waar dit vereist is, dan zullen we de leerling/student hierop aanspreken. Weigert de leerling/student om een mondkapje te dragen, dan wordt de leerling/student helaas de toegang tot het schoolgebouw ontzegd.

Ondersteuning

MBO
We kunnen ons voorstellen dat het voor studenten moeilijk is om zoveel online lessen thuis te moeten volgen. Niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Ook kan het zijn dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden studenten onzeker maakt of dat ze zich zorgen maken over bepaalde dingen. Om hen hierin te ondersteunen, is er op het studentenportaal een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is over:

 • Online trainingen
  Deze trainingen kunnen helpen om beter te leren omgaan met eventuele problemen. Omgaan met angst, werkstress, piekeren, grip op coronastress zijn trainingsonderwerpen die aan bod komen. Een training bestaat uit informatie, oefeningen en filmpjes.
 • Chatten
  Studenten kunnen anoniem chatten met iemand van schoolmaatschappelijk werk van Lumens (jeugdwelzijnsorganisatie).
 • Een gesprek met de LOB-er
  Het kan ook zijn dat een student behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, daarvoor kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar LOB-er. Contact verloopt dan via de telefoon of beeldbellen.

VMBO
Leerlingen van het vmbo kunnen voor ondersteuning contact opnemen met hun mentor.

Stage

Hoe zit het met mijn stage?
Eind januari 2021 is de tweede stageperiode van start gegaan. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat je gedeeltelijk of helemaal vanuit huis moet gaan werken tijdens je stage. Meer informatie daarover kun je vinden op deze pagina.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij de opleidingscoördinator van je opleiding (MBO) of bij je mentor (VMBO). Algemene vragen mailen naar info@sintlucas.nl. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Kijk voor de dichtstbijzijnde GGD-locatie op deze pagina.