VEELGESTELDE VRAGEN

Coronavirus

Laatste update – 11 mei – 12.43 uur

 

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas. Kijk voor aanvullende informatie over het coronavirus ook op de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid.

Onderwijs

Wat gebeurt er met de lessen na 1 juni?

VMBO
De lessen voor het vmbo worden op dinsdag 2 juni weer hervat op school. In de week van 18 mei krijgen leerlingen en hun ouders/verzorgers meer info over de invulling van deze lessen vanaf 2 juni.* Tot die tijd vinden de lessen online plaats.

MBO
Er is besloten om vanaf 15 juni de mbo-scholen open te laten gaan voor praktijklessen en examens. We zijn aan het kijken hoe we dit voor onze verschillende mbo-opleidingen gaan invullen. We verwachten studenten en hun ouders/verzorgers hierover eind mei meer informatie te kunnen geven. Tot die tijd vinden de lessen online plaats.*

*Werken je ouders in beroepen die de overheid als vitaal voor onze samenleving heeft aangemerkt (onder meer zorg, politie en brandweer, vuilophaaldienst), dan kan uw zoon/dochter op school een studieplek krijgen. Neem hiervoor contact op met: Willy Verleg, directeur onderwijsorganisatie via w.verleg@sintlucas.nl

 

Online lessen

MBO

Voor het mbo geldt dat er vanaf dinsdag 17 maart gestart is met onlineonderwijs. De onlinelessen vinden plaats tussen 10.00 en 14.00 uur in blokken. Het rooster voor deze lessen kunnen studenten vinden in Magister. Voor vragen over het volgen van deze lessen en/of het werken met Teams, kijken studenten op de pagina Coronavirus op het portaal.

VMBO

Het aantal digitale lessen zal uitgebreid worden. We hanteren nog steeds een 40-minuten rooster. In Magister zal vanaf dinsdag 7 april het uitgebreide rooster te vinden zijn. Deze onlinelessen kunnen leerlingen volgen op een laptop, tablet of smartphone en vinden plaats tussen 8.30 en 12.50 uur volgens het 40-minutenrooster.

Hoe meld ik me ziek?
Je meldt je ziek volgens de gebruikelijke ziekmeldprocedure. We vragen je om daarbij aan te geven of het een ziekmelding is wegens de aangescherpte RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Ondersteuning

MBO

We kunnen ons voorstellen dat de verlengde maatregel (langer thuisblijven) voor studenten moeilijk is. Niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Ook kan het zijn dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden studenten onzeker maakt of dat ze zich zorgen maken over bepaalde dingen. Om hen hierin te ondersteunen, is er op het studentenportaal een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is over:

 • Online trainingen
  Deze trainingen kunnen helpen om beter te leren omgaan met eventuele problemen. Omgaan met angst, werkstress, piekeren, grip op coronastress zijn trainingsonderwerpen die aan bod komen. Een training bestaat uit informatie, oefeningen en filmpjes.
 • Chatten
  Studenten kunnen anoniem chatten met iemand van schoolmaatschappelijk werk van Lumens (jeugdwelzijnsorganisatie).
 • Een gesprek met de LOB-er
  Het kan ook zijn dat een student behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, daarvoor kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar LOB-er. Contact verloopt dan via de telefoon of beeldbellen.

VMBO

Leerlingen van het vmbo kunnen voor ondersteuning contact opnemen met hun mentor.

Examens

MBO

Op woensdag 1 april zijn alle mbo-examenkandidaten per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de examens. De aangescherpte maatregelen van de overheid met betrekking tot contact hebben consequenties voor de examinering in het mbo. Belangrijke uitgangspunten bij de keuzes die SintLucas maakt, zijn de gezondheid van onze studenten en medewerkers én de borging van de kwaliteit van de examinering. Ga naar deze pagina voor de Q&A over examens MBO.

VMBO

Op woensdag 1 april zijn alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de schoolexamens en de centraal schriftelijke examens. De praktijkexamens en de centrale eindexamens gaan NIET door. Ga naar deze pagina voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de (school)examens.

 

Hoe zit het met overgangsnormen, bindend studieadvies, resultaten en cijfers?

MBO

Overgangsnormen
Op dit moment wordt periode 3 afgerond. Indien de student er goed voor staat, heeft hij daarmee ook overgang tot het volgende schooljaar bereikt. Indien er twijfel is, zal deze student in periode 4 de gelegenheid krijgen om de twijfel weg te nemen. Bij negatieve score volgt studievertraging.

Bindend studieadvies
Het geven van een bindend studieadvies (BSA), en het indien nodig verstrekken van een negatief BSA, kan pas gebeuren wanneer er voldoende beeld is over de studievoortgang van een student. SintLucas hanteert de BSA-regel zoals altijd. Indien er sprake is van onvoldoende voortgang vanwege coronasituatie, zal er ter beoordeling door het docententeam maatwerk worden geleverd.

VMBO

Klik hier voor het document toetsen en overgangsnomen.

Toetsen en praktijkopdrachten
Alle toetsen worden formatief afgenomen. Dit houdt in dat er geen cijfers meer worden gegeven en dat er met het afnemen van toetsen en praktijkopdrachten naar de voortgang wordt gekeken.

Overgangsnormen
De beslissing of je overgaat naar het volgende leerjaar, wordt aan het einde van dit schooljaar door het docententeam genomen. Bij de klassen van leerjaar 2 beoordelen we dan ook welk niveau bij jou past.

De volgende zaken worden meegenomen om te bepalen over je overgaat naar het volgende leerjaar:

 • Jouw eindcijfers aan het eind van periode 2 of periode 3 voldoen aan de gestelde overgangsnormen.
 • Door op deze manier naar de cijfers te kijken, houden we rekening met het meest gunstige scenario voor jou.
 • Er wordt verwacht dat je actief deelneemt tijdens de (digitale)lessen.
 • Het opgegeven huiswerk moet worden gemaakt.
 • De lesstof moet worden beheerst.

Wanneer de behaalde cijfers na periode 2 of periode 3 niet leiden tot een overgangsrapport, dan zal de mentor contact met je opnemen.

Stage

Ik loop stage, gaat dat gewoon door?
We hebben bij SintLucas te maken met studenten die bij verschillende soorten bedrijven stagelopen. De situatie kan dus voor iedere stagiaire anders zijn. Op deze pagina hebben we een aantal situaties uitgewerkt.

Ik loop in het buitenland stage, wat doe ik dan?
SintLucas heeft studenten die in het buitenland zitten geadviseerd om terug naar Nederland te keren. Met de studenten die willen blijven, zijn afspraken gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Hoe zit het met stages voor het schooljaar 2020-2021?
De onderwijsteams bespreken hoe stagevaardig studenten zijn die in het nieuwe schooljaar op stage gaan, omdat praktijklessen niet zijn door gegaan. Er komt een programma dat studenten, die niet voldoende vaardig zijn, kunnen volgen. Dit is afhankelijk van de datum dat de school weer opengaat. Het streven is dat de stageperiode loopt van 25 augustus t/m 22 januari 2021. De stagiairs beginnen dus dan al eerder aan school om de (extra) praktijklessen te gaan volgen.

Mag ik al een stageplek voor het nieuwe schooljaar gaan zoeken?
Er is voor de studenten, die nu in de stage voorbereidende fase zitten een handleiding gemaakt. Daarin staat stap voor stap het stage sollicitatieproces. Pas na telefonisch contact met een bedrijf en goedkeuring van de stagebegeleider of stageverantwoordelijke kan er gesolliciteerd worden. Het advies is pas vanaf medio april contact te zoeken met stagebedrijven. We realiseren ons dat het in deze tijd voor sommige opleidingen mogelijk lastig is een stageplek te vinden. SintLucas bekijkt of er voldoende stagebedrijven zijn als er onverhoopt een tekort ontstaat, worden vanuit SintLucas alternatieve plekken gecreëerd.

Kan ik naar het buitenland voor een stage in het nieuwe schooljaar?
Buitenlandse stages zijn in het eerste semester van schooljaar 2020-2021 niet mogelijk. We kiezen voor de veiligheid van de student tot de crisis wereldwijd tot stilstand is gekomen.

Excursies, evenementen en studiereizen

Gaan er activiteiten, excursies en evenementen door?
Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben we besloten alle evenementen bij SintLucas tot het eind van het schooljaar te cancelen. Ben je als student of leerling bij een evenement betrokken, dan krijg je daar apart bericht over. De eventcommissie is aan de slag om voor bepaalde events een passend, RIVM-proof, alternatief te bedenken.

Intakes schooljaar 2020-2021

Mijn intake staat gepland in de periode tot en met 6 april 2020. Gaat deze door?

MBO
We nemen hierover contact met je op.

VMBO

De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de intake van het vmbo van SintLucas, hebben op 25 maart bericht gehad over de intakeprocedure. Vanwege de recente ontwikkelingen vanuit de overheid is er besloten om voor schooljaar 2020-2021 over te gaan op een loting in plaats van een intake. In dit document staat de lotingsprocedure omschreven.

 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij de opleidingscoördinator van je opleiding (MBO) of bij je mentor (VMBO). Algemene vragen mailen naar info@sintlucas.nl. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Kijk voor de dichtstbijzijnde GGD-locatie op deze pagina.