VEELGESTELDE VRAGEN

Coronavirus

Laatste update – 20 augustus 2020 – 18.18 uur

 

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas. Kijk voor aanvullende informatie over het coronavirus ook op de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid.

Onderwijs

Hoe zit het met de lessen in het schooljaar 2020-2021?

VMBO
De lessen voor het vmbo vinden vanaf het nieuwe schooljaar volledig plaats op school. Het openbaar vervoer is toegankelijk voor leerlingen, de overheid vraagt echter om waar mogelijk zo veel mogelijk op de fiets of te voet naar school te gaan.

MBO
In periode 1 van het schooljaar starten we bij alle mbo-opleidingen met een rooster waarbij vier dagen online en één dag fysiek onderwijs plaatsvindt (waarbij de 1,5 meter afstand geldt). De dag waarop je op school wordt verwacht, verschilt per opleiding. Hierover heb je per mail informatie ontvangen. Via deze pagina kun je per locatie en per leerjaar deze informatie terugvinden. Het openbaar vervoer is toegankelijk voor studenten, maar scholen moeten de reisbewegingen van studenten zoveel mogelijk spreiden.

Gedurende periode 1 gaan we fysiek onderwijs waar mogelijk uitbreiden, met als uitgangspunt dat één dag online onderwijs gehandhaafd blijft. De eerstejaars studenten krijgen voorrang bij onderwijs op locatie met als streven dat zij na periode 1 vier dagen per week aanwezig zijn. Voor de andere leerjaren wordt dat gedurende de eerste periode bepaald.

Welke coronamaatregelen gelden er in onze gebouwen?

Vanzelfsprekend houd je je in onze gebouwen aan de aangegeven looproutes en corona-aanwijzingen en volg je de instructies van medewerkers op. Leerlingen en studenten moeten ten opzichte van de medewerkers 1,5 meter afstand houden.

Praktijkomgeving
In praktijkgerichte omgevingen, waar de 1,5 meter moeilijk gehandhaafd kan worden, kan het zijn dat de docent een mondkapje draagt. Leerlingen en studenten die zich niet veilig voelen, zijn vrij om ook een mondkapje dragen.

Liftgebruik
Alle liftpasjes worden ingetrokken en kunnen op basis van een medische verklaring opnieuw toegekend worden via locatiemanager (mbo) of teamleider (vmbo). Er mogen maximaal twee personen in de lift.

Quarantaine
SintLucas doet een dringend verzoek aan medewerkers, studenten en leerlingen om thuis te blijven als ze uit een risicogebied komen. Studenten volgen dan de digitale lessen en zijn zelf verplicht om de gemiste lesstof van de fysieke lessen in te halen. In overleg met de loopbaanbegeleider wordt gekeken naar de mogelijkheden tot inhalen. Voor leerlingen geldt dat ze in overleg met hun mentor kijken naar de mogelijkheden om het onderwijsproces door te laten gaan. Studenten en leerlingen die in verband met corona-klachten of verplichte quarantaine afwezig zijn, worden in Magister op ‘geoorloofd afwezig’ gezet.

Ventilatie
Scholen dienen er voor te zorgen dat de ventilatie in de gebouwen goed geregeld is, zodat het virus zich niet via de binnenlucht kan verspreiden. De ventilatie in de schoolgebouwen van SintLucas is volgens de RIVM-norm geregeld, dit betekent dat de lucht continu ververst wordt met lucht van buiten.

Hoe zit het met de introductieactiviteiten?

VMBO/MBO
Introductieactiviteiten vinden doorgang zoals reeds gecommuniceerd. Voor alle activiteiten geldt dat de RIVM-normen gehandhaafd worden.

Online lessen

MBO

Om het online lesgeven voor docenten en studenten zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft SintLucas een protocol online les volgen opgesteld. Je kunt het hier downloaden.

Ondersteuning

MBO

We kunnen ons voorstellen dat de verlengde maatregel (langer thuisblijven) voor studenten moeilijk is. Niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Ook kan het zijn dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden studenten onzeker maakt of dat ze zich zorgen maken over bepaalde dingen. Om hen hierin te ondersteunen, is er op het studentenportaal een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is over:

  • Online trainingen
    Deze trainingen kunnen helpen om beter te leren omgaan met eventuele problemen. Omgaan met angst, werkstress, piekeren, grip op coronastress zijn trainingsonderwerpen die aan bod komen. Een training bestaat uit informatie, oefeningen en filmpjes.
  • Chatten
    Studenten kunnen anoniem chatten met iemand van schoolmaatschappelijk werk van Lumens (jeugdwelzijnsorganisatie).
  • Een gesprek met de LOB-er
    Het kan ook zijn dat een student behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, daarvoor kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar LOB-er. Contact verloopt dan via de telefoon of beeldbellen.

VMBO

Leerlingen van het vmbo kunnen voor ondersteuning contact opnemen met hun mentor.

Stage

Hoe zit het met mijn stage?
De studenten die in het schooljaar 2020-2021 starten met een stage, beginnen op 25 augustus met hun stageperiode. Deze periode loopt tot en met 22 januari 2021. Voorafgaand aan deze stage zal de stagiaire op school of online nog een aftrap volgen. De info hierover heb je voor de zomervakantie ontvangen. Weet je niet meer wanneer deze stage-aftrap gepland staat, kijk dan op deze pagina. Per locatie en leerjaar kun je alle documenten vinden. Heb je andere vragen over je stage, ga dan naar deze pagina. Daar staan de meest gestelde vragen over stage.

Kan ik naar het buitenland voor een stage in het nieuwe schooljaar?
Buitenlandse stages zijn in het eerste semester van schooljaar 2020-2021 niet mogelijk. We kiezen voor de veiligheid van de student tot de crisis wereldwijd tot stilstand is gekomen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij de opleidingscoördinator van je opleiding (MBO) of bij je mentor (VMBO). Algemene vragen mailen naar info@sintlucas.nl. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Kijk voor de dichtstbijzijnde GGD-locatie op deze pagina.