SiNTLUCAS Veelgestelde vragen

Coronavirus

Laatste update – 21 oktober 2020

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas. Kijk voor aanvullende informatie over het coronavirus ook op de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid.

Onderwijs

Hoe zit het met de lessen in het schooljaar 2020-2021?

VMBO
De lessen voor het vmbo vinden vanaf het nieuwe schooljaar volledig plaats op school. Het openbaar vervoer is toegankelijk voor leerlingen, de overheid vraagt echter om waar mogelijk zo veel mogelijk op de fiets of te voet naar school te gaan.

U meldt uw zoon/dochter ziek op school als:

 • De leerling klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts boven 38 graden of geur- of smaakverlies.
  Laat zo snel mogelijk testen op COVID-19. Is de uitslag negatief, dan komt de leerling weer naar school.
 • De leerling heeft klachten én is positief getest op COVID-19.
  De leerling komt pas weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen geleden ziek werd.
 • De leerling heeft geen klachten én is positief getest op COVID-19.
  De leerling komt pas weer naar school als hij/zij 72 uur klachtenvrij is gebleven.
 • Ook de rest van het huishouden moet 72 uur in thuisquarantaine blijven.
  Ontwikkeld iemand in het huishouden gedurende die 72 uur klachten, dan blijft iedereen 10 dagen in thuisquarantaine.
 • De leerling is in nauw contact geweest met iemand die positief getest is op COVID-19.
  De GGD zal contact met u opnemen over de afspraken rondom quarantaine.
 • Iemand in het huishouden verkoudheidsklachten heeft mét koorts of benauwdheid.
  Is iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij, dan komt de leerling weer naar school.

Gedurende de schooldag wordt uw zoon/dochter naar huis gestuurd als:

 • De leerling klachten ontwikkeld zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts boven 38 graden of geur- of smaakverlies.
  – Laat zo snel mogelijk testen op COVID-19.
  – Eventuele broers of zussen worden ook naar huis gestuurd als de klachten koorts en/of benauwdheid zijn.
  – U wordt op de hoogte gebracht dat we uw zoon/dochter naar huis sturen.
  – Bij hooikoorts of chronische verkoudheid mag de leerling gewoon naar school. Bij enige twijfel adviseren we alsnog zo snel mogelijk te laten testen.

MBO
In periode 1 van het schooljaar starten we bij alle mbo-opleidingen met een rooster waarbij vier dagen online en één dag fysiek onderwijs plaatsvindt (waarbij de 1,5 meter afstand geldt). De dag waarop je op school wordt verwacht, verschilt per opleiding. Hierover heb je per mail informatie ontvangen. Via deze pagina kun je per locatie en per leerjaar deze informatie terugvinden. Het openbaar vervoer is toegankelijk voor studenten, maar scholen moeten de reisbewegingen van studenten zoveel mogelijk spreiden.

Gedurende periode 1 gaan we fysiek onderwijs waar mogelijk uitbreiden, met als uitgangspunt dat één dag online onderwijs gehandhaafd blijft. De eerstejaars studenten krijgen voorrang bij onderwijs op locatie met als streven dat zij na periode 1 vier dagen per week aanwezig zijn. Voor de andere leerjaren wordt dat gedurende de eerste periode bepaald.

Om het online lesgeven voor docenten en studenten zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft SintLucas een protocol online les volgen opgesteld. Je kunt het hier downloaden.

Welke coronamaatregelen gelden er in onze gebouwen?

Vanzelfsprekend houd je je in onze gebouwen aan de aangegeven looproutes en corona-aanwijzingen en volg je de instructies van medewerkers op. Leerlingen en studenten moeten ten opzichte van de medewerkers 1,5 meter afstand houden.

Praktijkomgeving
In praktijkgerichte omgevingen, waar de 1,5 meter moeilijk gehandhaafd kan worden, kan het zijn dat de docent een mondkapje draagt. Leerlingen en studenten die zich niet veilig voelen, zijn vrij om ook een mondkapje dragen.

Liftgebruik
Alle liftpasjes worden ingetrokken en kunnen op basis van een medische verklaring opnieuw toegekend worden via locatiemanager (mbo) of teamleider (vmbo). Er mogen maximaal twee personen in de lift.

Quarantaine
SintLucas doet een dringend verzoek aan medewerkers, studenten en leerlingen om thuis te blijven als ze uit een risicogebied komen. Studenten volgen dan de digitale lessen en zijn zelf verplicht om de gemiste lesstof van de fysieke lessen in te halen. In overleg met de loopbaanbegeleider wordt gekeken naar de mogelijkheden tot inhalen. Voor leerlingen geldt dat ze in overleg met hun mentor kijken naar de mogelijkheden om het onderwijsproces door te laten gaan. Studenten en leerlingen die in verband met corona-klachten of verplichte quarantaine afwezig zijn, worden in Magister op ‘geoorloofd afwezig’ gezet.

Ventilatie
Scholen dienen er voor te zorgen dat de ventilatie in de gebouwen goed geregeld is, zodat het virus zich niet via de binnenlucht kan verspreiden. De ventilatie in de schoolgebouwen van SintLucas is volgens de RIVM-norm geregeld, dit betekent dat de lucht continu ververst wordt met lucht van buiten.

Mondkapjes

In ons streven om onze school open te houden en fysiek les te kunnen blijven geven, proberen wij een zo duidelijk mogelijke lijn te volgen en de maatregelen die het kabinet voorschrijft met iedereen strikt na te leven. Een van deze maatregelen is het verplicht dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes en op scholen.

SintLucas kiest ervoor, in overeenstemming met de ouderraad en de ondernemingsraad, deze maatregel – het verplicht dragen van een mondkapje- binnen SintLucas van kracht te laten gaan op maandag 26 oktober 2020 voor het vmbo en op maandag 19 oktober 2020 voor het mbo.

De verplichting geldt tijdens verplaatsingen in het gebouw van de ene naar de andere ruimte én in de pauzes wanneer een leerling/student staat of loopt. Het dragen van een mondkapje tijdens de les is niet nodig, een docent kan echter bij een praktijkles een mondkapje verplichten wanneer de anderhalvemeterafstand onvoldoende gewaarborgd is.

We zien strikt toe op het gebruik van een mondkapje. Draagt een leerling/student dit niet op de plekken waar dit vereist is, dan zullen we de leerling/student hierop aanspreken. Weigert de leerling/student om een mondkapje te dragen, dan wordt de leerling/student helaas de toegang tot het schoolgebouw ontzegd.

Ondersteuning

MBO
We kunnen ons voorstellen dat de verlengde maatregel (langer thuisblijven) voor studenten moeilijk is. Niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Ook kan het zijn dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden studenten onzeker maakt of dat ze zich zorgen maken over bepaalde dingen. Om hen hierin te ondersteunen, is er op het studentenportaal een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is over:

 • Online trainingen
  Deze trainingen kunnen helpen om beter te leren omgaan met eventuele problemen. Omgaan met angst, werkstress, piekeren, grip op coronastress zijn trainingsonderwerpen die aan bod komen. Een training bestaat uit informatie, oefeningen en filmpjes.
 • Chatten
  Studenten kunnen anoniem chatten met iemand van schoolmaatschappelijk werk van Lumens (jeugdwelzijnsorganisatie).
 • Een gesprek met de LOB-er
  Het kan ook zijn dat een student behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, daarvoor kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar LOB-er. Contact verloopt dan via de telefoon of beeldbellen.

VMBO
Leerlingen van het vmbo kunnen voor ondersteuning contact opnemen met hun mentor.

Stage

Hoe zit het met mijn stage?
De studenten die in het schooljaar 2020-2021 starten met een stage, beginnen op 25 augustus met hun stageperiode. Deze periode loopt tot en met 22 januari 2021. Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat je gedeeltelijk of helemaal vanuit huis moet gaan werken tijdens je stage. Meer informatie daarover kun je vinden op deze pagina.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij de opleidingscoördinator van je opleiding (MBO) of bij je mentor (VMBO). Algemene vragen mailen naar info@sintlucas.nl. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Kijk voor de dichtstbijzijnde GGD-locatie op deze pagina.