VEELGESTELDE VRAGEN

Coronavirus

Laatste update – 01 april – 17.20 uur

 

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas. Kijk voor aanvullende informatie over het coronavirus ook op de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid.

Onderwijs

Gaat het onderwijs bij SintLucas door?
De schoolgebouwen in Boxtel en Eindhoven zijn gesloten voor studenten en leerlingen tot en met dinsdag 5 mei 2020*. Dit betekent dat er geen onderwijs op school plaatsvindt. Wel worden er zowel voor het mbo als vmbo online lessen aangeboden.

*Werken je ouders in beroepen die de overheid als vitaal voor onze samenleving heeft aangemerkt (onder meer zorg, politie en brandweer, vuilophaaldienst), dan kan uw zoon/dochter op school een studieplek krijgen. Neem hiervoor contact op met: Willy Verleg, directeur onderwijsorganisatie via w.verleg@sintlucas.nl

Hoe zit het met de meivakantie en wat gaat er na 5 mei gebeuren?
De meivakantie bij SintLucas duurt van 18 april tot en met 5 mei. Op 21 april is er weer een persconferentie van het kabinet. Uiterlijk 23 april brengen we studenten, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de stand van zaken en de maatregelen vanaf 6 mei.

Online lessen

MBO

Voor het mbo geldt dat er vanaf dinsdag 17 maart gestart is met onlineonderwijs. De onlinelessen vinden plaats tussen 10.00 en 14.00 uur in blokken. Het rooster voor deze lessen kunnen studenten vinden in Magister. Voor vragen over het volgen van deze lessen en/of het werken met Teams, kijken studenten op de pagina Coronavirus op het portaal.

VMBO

Het aantal digitale lessen zal uitgebreid worden. We hanteren nog steeds een 40-minuten rooster. In Magister zal vanaf dinsdag 7 april het uitgebreide rooster te vinden zijn. Deze onlinelessen kunnen leerlingen volgen op een laptop, tablet of smartphone en vinden plaats tussen 8.30 en 12.50 uur volgens het 40-minutenrooster.

Hoe meld ik me ziek?
Je meldt je ziek volgens de gebruikelijke ziekmeldprocedure. We vragen je om daarbij aan te geven of het een ziekmelding is wegens de aangescherpte RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Ondersteuning

MBO

We kunnen ons voorstellen dat de verlengde maatregel (langer thuisblijven) voor studenten moeilijk is. Niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Ook kan het zijn dat de situatie waarin we ons momenteel bevinden studenten onzeker maakt of dat ze zich zorgen maken over bepaalde dingen. Om hen hierin te ondersteunen, is er op het studentenportaal een pagina aangemaakt waarop informatie te vinden is over:

  • Online trainingen
    Deze trainingen kunnen helpen om beter te leren omgaan met eventuele problemen. Omgaan met angst, werkstress, piekeren, grip op coronastress zijn trainingsonderwerpen die aan bod komen. Een training bestaat uit informatie, oefeningen en filmpjes.
  • Chatten
    Studenten kunnen anoniem chatten met iemand van schoolmaatschappelijk werk van Lumens (jeugdwelzijnsorganisatie).
  • Een gesprek met de LOB-er
    Het kan ook zijn dat een student behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, daarvoor kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar LOB-er. Contact verloopt dan via de telefoon of beeldbellen.

VMBO

Leerlingen van het vmbo kunnen voor ondersteuning contact opnemen met hun mentor.

Examens

MBO

Op woensdag 1 april zijn alle mbo-examenkandidaten per mail op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de examens. De aangescherpte maatregelen van de overheid met betrekking tot contact hebben consequenties voor de examinering in het mbo. Belangrijke uitgangspunten bij de keuzes die SintLucas maakt, zijn de gezondheid van onze studenten en medewerkers én de borging van de kwaliteit van de examinering. Ga naar deze pagina voor de Q&A over examens MBO.

VMBO

Op woensdag 1 april zijn alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de schoolexamens en de centraal schriftelijke examens. De praktijkexamens en de centrale eindexamens gaan NIET door. Ga naar deze pagina voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de (school)examens.

 

Hoe zit het met overgangsnormen, bindend studieadvies, resultaten en cijfers?

MBO

We kunnen ons voorstellen dat studenten vragen hebben over een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld resultaten, overgangsnormen en voor de eerstejaars studenten het bindend studieadvies. Op dit moment kunnen wij helaas nog geen uitsluitsel geven over wat de besloten maatregelen hiervoor betekenen. Uiterlijk 23 april verwachten we studenten hierover uitsluitsel te kunnen geven.

VMBO

Op dit moment kunnen wij nog geen uitsluitsel geven over wat de besloten maatregelen betekenen voor cijfers, toetsen en overgangsnormen. Het vmbo-team gaat zich buigen over mogelijke oplossingen en deze zo snel mogelijk communiceren met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Stage

Ik loop stage, gaat dat gewoon door?
We hebben bij SintLucas te maken met studenten die bij verschillende soorten bedrijven stagelopen. De situatie kan dus voor iedere stagiaire anders zijn. Op deze pagina hebben we een aantal situaties uitgewerkt.

Ik loop in het buitenland stage, wat doe ik dan?
SintLucas heeft studenten die in het buitenland zitten geadviseerd om terug naar Nederland te keren. Met de studenten die willen blijven, zijn afspraken gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Excursies, evenementen en studiereizen

Gaan er activiteiten, excursies en evenementen door?
Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben we besloten alle evenementen bij SintLucas tot en met 5 mei te cancelen. Ben je als student of leerling bij een evenement betrokken, dan krijg je daar apart bericht over. Met de organisatoren wordt gekeken naar nieuwe data voor deze evenementen.

Intakes schooljaar 2020-2021

Mijn intake staat gepland in de periode tot en met 6 april 2020. Gaat deze door?

MBO
We nemen hierover contact met je op.

VMBO

De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de intake van het vmbo van SintLucas, hebben op 25 maart bericht gehad over de intakeprocedure. Vanwege de recente ontwikkelingen vanuit de overheid is er besloten om voor schooljaar 2020-2021 over te gaan op een loting in plaats van een intake. In dit document staat de lotingsprocedure omschreven.

 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij de opleidingscoördinator van je opleiding (MBO) of bij je mentor (VMBO). Algemene vragen mailen naar info@sintlucas.nl. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Kijk voor de dichtstbijzijnde GGD-locatie op deze pagina.