Praktische informatie

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen starten, vind je hier praktische informatie over onze mbo-opleidingen.

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen starten, vind je hier praktische informatie over onze mbo-opleidingen.

Portfolio

Voor de toelating vragen wij een portfolio. Maar wat is dat eigenlijk en waar moet het aan voldoen? Download hieronder de uitleg:

Uitleg maken van een portfolio

Studiekosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit lesgeld, een schoolbijdrage aan het SintLucas Fonds en de aanschaf van een laptop en leermiddelen. 

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het studiejaar 2017 - 2018 is dit bedrag 1.137 euro. Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Meer informatie over lesgeld kun je vinden op de website van DUO.

Tegemoetkoming studiekosten

Soms is het mogelijk om (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen van of via diverse instanties:

  • Stichting Leergeld: FinanciĆ«le afspraken. Dit is lokaal georganiseerd en er is geen uniforme procedure per gemeente. Meer informatie via deze website. De mogelijkheden zijn verruimd vanwege de tijdelijke regeling 'Minimagezinnen'.
  • Gemeentelijke regelingen: Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

SintLucas fonds

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan SintLucas waaruit het (standaard) onderwijs kan worden aangeboden. SintLucas wil zich onderscheiden door naast dit onderwijsaanbod een aantal extra activiteiten en faciliteiten te bieden die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verhogen. Dit extra aanbod wordt bekostigd vanuit de eigen bijdrage van studenten aan het SintLucas fonds. Het SintLucas fonds maakt onder meer excursies, kluisjes, sociale activiteiten en het uitlenen van apparatuur mogelijk. De bijdrage aan het SintLucas fonds bedraagt 100,- euro per studiejaar. SintLucas vindt het aanbod dermate belangrijk dat, naast de bijdrage van studenten, de organisatie ook bijdraagt aan de financiering van het fonds. Lees hier meer over het SintLucas Fonds.

Reiskosten

Vanaf 1 januari 2017 hebben ook minderjarige mbo-studenten recht op een OV-studentenkaart. Wil je er zeker van zijn dat je met een OV-studentenkaart kunt reizen, vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie kun je vinden op deze website

In Brabant zijn er speciale kortingsacties als je reist met de bus. Op deze website vind je daar meer informatie over.

Aanschaf laptop & software

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen, is een computer onmisbaar. Daarom adviseren we iedere student om een laptop en de juiste software aan te schaffen. Het overzicht met welke laptop geschikt is voor welke opleiding kun je hieronder downloaden. Dit is de informatie voor het schooljaar 2017-2018.