Begeleiding

Begeleiding

Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden die SintLucas biedt aan studenten.

Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden die SintLucas biedt aan studenten.

Loopbaancoach

Tijdens de opleiding bij SintLucas dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen. Wat wil ik worden en welke keuzes horen daarbij? Dat doe je niet alleen, maar met je loopbaancoach die jou tijdens je hele opleiding begeleidt. Met je loopbaancoach bespreek je de ontwikkeling die je doormaakt en je resultaten. Samen maak je keuzes voor je studievoortgang. Daarnaast is er een heel team van docenten en instructeurs die nauw betrokken zijn bij jouw opleiding. 

Zorgadviesteam

Voor studenten die problemen hebben met leren of op sociaal-emotioneel gebied waardoor studeren en of schoolactiviteiten in het gedrang komen, beschikt SintLucas over een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT regelt ondersteuning, geeft advies en/of verwijst naar hulpverlenende instanties. Het ZAT bestaat uit een interne zorgcoördinator en (externe) schoolmaatschappelijk werker. Zij werken, indien nodig, samen met andere instanties als gemeente, leerplichtambtenaar, politie en GGZ.

Passend onderwijs

Heb je (extra) ondersteuning nodig tijdens je opleiding, dan kijken wij samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) of wij jou voldoende begeleiding en ondersteuning kunnen bieden om bij SintLucas te kunnen slagen. Meer informatie is te vinden in ons document Passend onderwijs

In deze animatie leggen we uit hoe we met Passend Onderwijs omgaan.