SiNTLUCAS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel.

Fotografie

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden.

De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Na erkenning door via SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf.

Studentenwerk RDS

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meldt u dan aan via bpv@sintlucas.nl

Uw bedrijfsgegevens worden geplaatst in On Stage, het stagesysteem van SintLucas. Een aanmelding als stagebedrijf biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. Studenten kiezen zelf het bedrijf dat het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past. SintLucas werkt met erkende stagebedrijven. De Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs is een landelijke organisatie die stagebedrijven beoordeelt. Na de accreditatie via SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf. Hieronder kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs (POK) downloaden (NL en EN versie).

Nederlandse versie

English version

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons bpv-bureau: 088 – 373 05 05 of stuur een e-mail naar bpv@sintlucas.nl.

Student DP