SiNTLUCAS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel.

Fotografie

Vragen over stage

Update 03 juli 2020

Na de zomervakantie start de stage voor de studenten uit leerjaar 2 (driejarige opleidingen) en leerjaar 3 (vierjarige opleidingen). Voorafgaand aan deze stageperiode organiseert iedere opleiding een bijeenkomst om het stageproces door te nemen. Deze bijeenkomst kan op school of online zijn. Je ontvangt per mail een uitnodiging voor deze stagebijeenkomst.

Ik heb een stage gevonden, wanneer gaat de stageperiode in?
Als je een stageplek gevonden hebt, dan start je op dinsdag 25 augustus met je stage. De stageperiode duurt tot en met 22 januari 2021.

Ik kan eerder starten met mijn stage, mag dat?
Sommige stagebedrijven hebben in de zomer werk en mogelijk later niet of minder. Gezien de stagetekorten voor bepaalde opleidingen, is het mogelijk om eerder te starten met je stage onder de volgende voorwaarden

1.    Start stage kan plaatsvinden vanaf 13 juli NIET eerder.
Dit omdat je als student vanaf deze datum in de nieuwe klas zit en koppeling met DUO dan klopt met het studiejaar en de leerstage.

2.    Contactpersoon stagebegeleiding zomer aanstellen:
Vanuit  jouw opleiding is er een contactpersoon geregeld die tijdens de zomervakantie jouw stagebegeleider is. Het stagebedrijf en de student ontvangen naam, mail en telefoongegevens van de contactpersoon, die in de zomervakantie bereikbaar is voor de student en het stagebedrijf.

3.    Urentotaal
We houden vast aan de einddatum van de stage op de POK (22 januari 2021). In overleg met het stagebedrijf wordt bekeken of de student (als de stage-uren zijn behaald), kortere dagen kan gaan maken. Meer uren maken dan het minimum is prima. Het is extra leerervaring en kan (als nodig) gebruikt worden wanneer er in de tweede stage, door bijzondere omstandigheden, een tekort aan stage-uren ontstaat. Als de student eerder wil stoppen in verband met een te groot overschot aan uren, dan kan dit alleen na overleg met de stagebegeleider en het stagebedrijf. In dat geval wordt de overeenkomst beëindigd. Afspraken moeten formeel vastgelegd worden via de mail.

Ik kan te weinig uren maken bij 1 stagebedrijf. Mag ik ook bij 2 bedrijven stagelopen?
Bij een tekort aan stageplaatsen of te weinig werk binnen een stagebedrijf, is het mogelijk stage te lopen bij 2 bedrijven. Hiervoor is het nodig per stage een aparte POK te maken waarin de uren aangepast zijn per stageplek. Start en einddatum blijven zoals deze standaard gehanteerd worden van 25 augustus tot en met 22 januari 2021.

Waarom is er gekozen voor stagetoewijzing bij het vinden van een stageplek?
Vanaf 15 juni is de procedure van toewijzing ingezet. Dit om met meer kans op succes de stageplaatsing te bevorderen en te versnellen. De student wordt door de stagebegeleider of LOB’er geadviseerd te solliciteren naar een door hem haar geselecteerd bedrijf uit de OnStage vacaturelijst. In deze OnStage vacaturelijst staan alle bedrijven met een erkenning, die aangeven hebben stageplaatsen te hebben.

Kan ik naar het buitenland voor een stage in het nieuwe schooljaar?
Buitenlandse stages zijn in het eerste semester van schooljaar 2020-2021 niet mogelijk. We kiezen voor de veiligheid van de student tot de crisis wereldwijd tot stilstand is gekomen.

Vragen
Heeft u als praktijkbegeleider nog vragen, neem dan contact op via stages@sintlucas.nl. Stagiairs die vragen hebben, nemen contact op met de stagebegeleider van SintLucas.

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden.

De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Na erkenning door SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf.

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meldt u dan aan via stages@sintlucas.nl Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Een aanmelding als stagebedrijf biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. Studenten kiezen zelf het bedrijf dat het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past.

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons stage-bureau: 088 – 373 05 05 of stuur een e-mail naar stages@sintlucas.nl.

Hiernaast kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs downloaden (NL en EN versie).

Stagiair en stagebedrijf aan het woord

In onderstaand filmpje vertelt Shirley hoe zij haar stage bij Dutch Rose media ervaart. Ook geeft Natasja van Dutch Rose Media toelichting vanuit haar rol als praktijkopleider.