SiNTLUCAS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel.

Fotografie

Vragen over stage

Update 01 oktober 2020

AANGEPASTE OMSTANDIGHEDEN VOOR STAGE EN HET STAGEBEDRIJF DOOR CORONA

Voor de periode van augustus t/m januari 2021 zijn er afspraken gemaakt voor de stagebegeleiding van onze studenten tijdens hun stage. De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat gemaakt afspraken in veel gevallen moeten worden herzien. Een toenemend aantal bedrijven geeft aan de stage niet meer voort te kunnen zetten of alleen vanuit huis opdrachten te kunnen begeleiden. In sommige gevallen is sprake van (tijdelijke) bedrijfssluiting en moet de stage worden stilgelegd. De contractvoorwaarden vastgesteld in de POK kunnen vanwege deze redenen in veel gevallen niet meer worden nagekomen. Door de veranderingen zijn wij als mbo-instelling genoodzaakt de stage anders in te richten, volgens nieuwe richtlijnen die gegeven zijn via het ministerie van OCW.  We zetten de belangrijkste punten hieronder op een rijtje:

Stage in coronatijd zonder gezondheidsklachten
De stagiair heeft geen klachten (hoesten, verkoudheid of verhoging), het stagebedrijf is open en er is voldoende werk. Er kan gewerkt worden volgens de RIVM-regels waarbij de 1,5 meter regel tussen personen haalbaar is. De stagiair volgt de richtlijnen van het bedrijf voor het wel of niet dragen van een mondkapje. De stage kan gewoon doorgang vinden. In OnStage worden de uren vermeld die gemaakt worden.

Wat moet ik doen als ik verkoudheidsklachten heb in de stage?
De stagiair heeft klachten en kan daardoor geen stagelopen.  Als zijn/haar gezondheid het toelaat, wordt er thuis verder gewerkt aan de stageopdracht. Dit in overleg met de praktijkbegeleider van het stagebedrijf. De stagiair vermeldt in OnStage wat er gedaan wordt en wat er over de begeleiding is afgesproken. Is een stagiair te ziek om te werken, dan meldt hij/zij zich bij het stagebedrijf en de stagebegeleider van SintLucas.

Mijn stagebedrijf gaat (deels) dicht en ik moet werken vanuit huis, hoe doe ik dit?
Het stagebedrijf is (deels) gesloten, de stagiair wordt gezegd deels of volledig vanuit huis te gaan werken aan stageopdrachten.  Dit gebeurt in overleg met de praktijkbegeleider van het stagebedrijf.  In OnStage wordt vermeld wat de stagiair doet en welke afspraken er zijn gemaakt met de praktijkbegeleider over de begeleiding. SintLucas heeft richtlijnen gemaakt voor thuiswerken tijdens de stage. Het advies is dit document door te nemen met de stagiair.

Mijn stagebedrijf gaat dicht en de stage stopt. Wat betekent dat voor mij?
Het stagebedrijf is gesloten en het is niet mogelijk om thuis te werken aan de stageopdracht. De stagiair vermeldt in OnStage het aantal uren die gemaakt zijn en geeft aan dat de stage is stopgezet. Stage-uren kunnen niet meer worden gemaakt. De SintLucas stageteams gaan helpen bij het vinden van een nieuwe stageplaats.

Wat als er geen nieuwe stageplaats wordt gevonden?
SintLucas werkt aan een alternatief programma en bekijkt momenteel waarin we de student zonder stage kunnen ondersteunen. Zodra duidelijk is hoe dit alternatieve programma eruitziet en welke maatregelen er genomen, informeert de opleiding de student hierover.

Ik kan te weinig uren maken bij 1 stagebedrijf. Mag ik ook bij 2 bedrijven stagelopen?
Bij een tekort aan stageplaatsen of te weinig werk binnen een stagebedrijf, is het mogelijk stage te lopen bij 2 bedrijven. Hiervoor is het nodig per stage een aparte POK te maken waarin de uren aangepast zijn per stageplek. Start en einddatum blijven zoals deze standaard gehanteerd worden van 25 augustus tot en met 22 januari 2021.

Wat als ik minder stage-uren kan maken in de stage?
Uitgangspunt is dat de stagiair zijn stage afrondt en daarmee voldoende stage-uren maakt. Echter, door de coronacrisis zullen veel studenten hun stage moeten afbreken of vanuit huis moeten vervolgen. Dit kan leiden tot een minder aantal behaalde stage-uren dan de norm die wordt gesteld. Op dit moment is er nog geen uitsluitsel over aanpassing van de urennorm. We verwachten dat hier binnenkort meer duidelijkheid over komt

Mag ik voor de stageperiode in het tweede semester van het schooljaar naar het buitenland?
Buitenlandse stages in het tweede semester van het schooljaar 2020-2021 zijn onder duidelijke voorwaarden toegestaan. Dat betekent dat er alleen stagegelopen kan worden in Europa. We kiezen ervoor om de buitenlandse stages toe te staan, omdat het risico op een totale lock down is verkleind en noodmaatregelingen meer regionaal en lokaal worden toegepast bij toename van besmettingen. Heb je hierover vragen en wil je je oriënteren neem dan per mail contact op met Rob Klaasen: r.klaasen@sintlucas.nl of Natascha Teunissen: n.teunissen@sintlucas.nl

Heb je als stagiair nog vragen over je stage, neem dan contact op met de stagebegeleider van SintLucas.


INFORMATIE VOOR PRAKTIJKBEGELEIDER

Voor meer informatie over stage in de coronatijd, verwijzen we naar onderstaande documenten en links:

  • Stageboek stagiairs SintLucas schooljaar 2020-2021;
  • De afspraken die vastgelegd zijn in de Praktijkovereenkomst (POK) blijven ook bij thuiswerken geldig. We gaan ervanuit dat er volgens de RIVM-richtlijnen veilig gewerkt kan worden.  Zodra er weer fysiek op het bedrijf gewerkt kan worden, heeft dit de voorkeur.
  • In dit document kunt u meer lezen over het online en thuiswerken voor stagiairs. Neem de info uit dit document door met uw stagiair.
  • Op deze pagina vind je per onderwerp de meeste gestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus, die betrekking hebben op de situatie bij SintLucas.

Vragen
Heeft u als praktijkbegeleider nog vragen, neem dan per mail contact op via stages@sintlucas.nl.

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden.

De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Na erkenning door SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf.

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meldt u dan aan via stages@sintlucas.nl Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Een aanmelding als stagebedrijf biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. Studenten kiezen zelf het bedrijf dat het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past.

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons stage-bureau: 088 – 373 05 05 of stuur een e-mail naar stages@sintlucas.nl.

Hiernaast kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs downloaden (NL en EN versie).

Stagiair en stagebedrijf aan het woord

In onderstaand filmpje vertelt Shirley hoe zij haar stage bij Dutch Rose media ervaart. Ook geeft Natasja van Dutch Rose Media toelichting vanuit haar rol als praktijkopleider.