SiNTLUCAS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel.

Fotografie

Coronavirus – vragen over stage

Update 25 maart –  11.24 uur

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus spelen er vragen bij stagebedrijven en stagiairs. We hebben bij SintLucas te maken met studenten die bij verschillende soorten bedrijven, in verschillende soorten sectoren werken. De situatie kan dus voor iedere stagiaire anders zijn. Onderstaand proberen we de belangrijkste vragen te beantwoorden. We houden ons hierbij aan de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. 

Kan een stage doorgang vinden?
Op 18 maart is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W) duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden een stage doorgang kan vinden. Ook zijn er richtlijnen uitgegeven over hoe we als school om moeten gaan met stages en de examens, die studenten in deze stage moeten volbrengen. Momenteel wordt per student de situatie bekeken en wat dit betekent voor behalen van de stagenorm en het examen.

Vier scenario’s
Op basis van onze informatie zijn er op dit moment vier scenario’s mogelijk voor stagiairs in Nederland:

1.    De stagiaire heeft geen klachten (hoesten, verkoudheid of verhoging), het stagebedrijf is open en er is voldoende werk. De stage kan gewoon doorgang vinden. De stagiaire vermeldt in OnStage de uren die gemaakt worden;

2.    De stagiaire heeft klachten en kan daardoor geen stagelopen.  Als de gezondheid van de stagiaire het toelaat, werkt hij/zij thuis aan de stageopdracht. Dit in overleg met de praktijkbegeleider van het stagebedrijf. De stagiaire vermeldt in OnStage wat hij/zij doet en wat er over de begeleiding is afgesproken. Is een stagiaire te ziek om te werken, dan meldt hij/zij zich ziek bij het stagebedrijf en de stagebegeleider van SintLucas;

3.    Het stagebedrijf is gesloten, de stagiaire is naar huis gestuurd, omdat er geen werk is. Of de student zit thuis in quarantaine. Als het mogelijk is, werkt de stagiaire thuis verder aan de stage/examenopdracht. Dit in overleg met de praktijkbegeleider van het stagebedrijf. De stagiaire vermeldt in OnStage wat hij/zij doet en wat er over de begeleiding is afgesproken en informeert de stagebegeleider van SintLucas;

4.    Het stagebedrijf is gesloten en het is voor de stagiaire niet mogelijk om thuis te werken aan de stageopdracht. De stagiaire vermeldt in OnStage het aantal uren dat hij/zij gemaakt heeft en geeft aan dat de stage is stopgezet. Stage-uren kunnen niet meer worden gemaakt.

Hoe zit het met examen in de stage?
Uitgangspunt is dat studenten de meesterproef in de stage afronden.

1.     Studenten die in de stage bezig zijn met de Proeve van Bekwaamheid (meesterproef) kunnen deze voortzetten;
2.     Studenten die vanuit huis de Proeve van Bekwaamheid (meesterproef) uitvoeren kunnen deze voortzetten, mits er contact is met de praktijkbeoordelaar en de beoordelaar van SintLucas.

Wat gebeurt er als ik mijn meesterproef niet in mijn stage of thuis kan uitvoeren?
Voor de studenten die thuiszitten zonder stage, wordt een alternatieve examenopdracht gemaakt. Je krijgt hier op 16 april meer informatie over.

Ik heb te weinig stage-uren gemaakt, wat heeft dat voor gevolgen?
Voor het tekort aan stage-uren wordt gekeken naar oplossingen. Doel is een goede en tijdige afronding van de opleiding met een volwaardig MBO diploma.

Wat doe ik als ik thuis moet werken en alleen mijn eigen laptop ter beschikking heb?
In het algemeen is de regel dat de stagiair werkt met de middelen van het stagebedrijf. De bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus dwingen ons tot bijzondere maatregelen. Wanneer een bedrijf onvoldoende laptops ter beschikking heeft, kan bij wijze van uitzondering vanuit huis gewerkt worden met de eigen device van de student. Verantwoording voor de digitale veiligheid van de werkzaamheden ligt bij het stagebedrijf.

Hoe zit het met de stageterugkomdag?
Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben we besloten de stageterugkomdag af te gelasten. Met de organisatoren wordt gekeken naar een nieuwe datum. Zodra deze bekend is, brengen we je op de hoogte.

Ik loop in het buitenland stage, wat doe ik dan?
SintLucas heeft studenten die in het buitenland zitten, geadviseerd om terug naar Nederland te keren. Met de studenten die willen blijven, zijn afspraken gemaakt.

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland, die daar stagelopen, terecht als ze hulp nodig hebben?
Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ. En kijk op deze pagina van de Rijksoverheid.

Andere vragen over examens
Heb je nog meer vragen over examens? Klik dan hier voor de Q&A over de examens MBO.

Vragen
Heeft u als praktijkbegeleider nog vragen, neem dan contact op via stages@sintlucas.nl. Hier vindt u een lijst met veel gestelde vragen die SintLucas naar aanleiding van het coronavirus up-to-date houdt. Stagiairs die vragen hebben, nemen contact op met de stagebegeleider van SintLucas. Deze neemt vervolgens z.s.m. contact met je op.

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden.

De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Na erkenning door SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf.

Stagiair en stagebedrijf aan het woord

In onderstaand filmpje vertelt Shirley hoe zij haar stage bij Dutch Rose media ervaart. Ook geeft Natasja van Dutch Rose Media toelichting vanuit haar rol als praktijkopleider.

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meldt u dan aan via stage@sintlucas.nl. Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Een aanmelding als stagebedrijf biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. Studenten kiezen zelf het bedrijf dat het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past.

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons stage-bureau: 088 – 373 05 05 of stuur een e-mail naar stage@sintlucas.nl.

Hiernaast kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs downloaden (NL en EN versie).

Student DP