SintLucas mede-initiator Creative Lab Brainport

Geplaatst op 23 mei 2016

Creatieve studenten slimme oplossingen laten bedenken voor designproblemen van bedrijven. Dat is de opzet van het Creative Lab Brainport. Dit initiatief van Avans Hogeschool, Baltan Laboratories, Brainportdevelopment, Fontys Hogescholen en SintLucas krijgt van het Ministerie van OCW subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO om van start te gaan.

Broedplaats

Het Creative Lab Brainport (CLB) moet als unieke broedplaats een extra dimensie geven aan de topsector design in de regio Eindhoven. Veertien bedrijven uit Brabant en Limburg hebben al aangegeven samen te willen werken met het nieuwe onderwijsplatform. SintLucas is kartrekker van het project en biedt het onderdak voor het initiatief.

Imago

De studenten van het CLB richten zich vooral op het ontwerp van industriële producten. Het eerste project is al in gang gezet. Het gaat om Vencomatic Group in Eersel. Het bedrijf maakt weliswaar diervriendelijke machines voor het uitbroeden van eieren en kippenboerderijen maar wil met enkele aanpassingen en een imagocampagne meer maatschappelijke acceptatie verwerven. Een groep studenten en een ervaren designer van Baltan Laboratories zijn intussen een onderzoek gestart.

Portfolio

Een van de deelnemende studenten is Daan Beerkens van de opleiding Mediavormgeving van SintLucas. Hij vindt het een verrijkende ervaring om in de praktijk aan een opdracht van Vencomatic te werken. "Je hebt nu als student werkelijk invloed op de strategie van een grote organisatie of bedrijf. Je hebt direct contact met je eigen klant, dat is erg gaaf. Het is een mooie aanvulling op je portfolio, een inspiratie en een goed referentiepunt voor je toekomst. Ik beveel het alle studenten aan om deel te nemen aan Creative Lab Brainport."

Uitdagend onderwijs

Volgens Ruud Rabelink, bestuurder SintLucas biedt het project 'voor ons als vakinstelling voor de creatieve industrie veel kansen. In de projecten kunnen we uitdagend onderwijs aanbieden met levensechte probleemstellingen in co-creatie met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs. We gaan experimenteren met nieuwe ontwikkelingen en innovaties en krijgen daardoor beter zicht op de beroepen van morgen waardoor ons onderwijs eigentijds blijft en we realiseren met dit project infrastructuren met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs waardoor de kwaliteit van het creatieve beroepsonderwijs naar een nog hoger plan getild wordt.'

Verrassende vragen

Hans van Oers, projectmanager van het CLB: "Studenten denken vaak 'out-of-the-box´ en stellen veel verrassende vragen. Wij verwachten vernieuwende oplossingen en innovatieve ideeën door multidisciplinaire teams van studenten op alle niveaus van het mbo en hbo. Bovendien kunnen bedrijven in de maakindustrie zo al vroeg ontwerptalenten spotten."

Regionaal Investeringsfonds MBO

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs en rekening te houden met regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom heeft het Ministerie van OCW een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo ingesteld. Tussen 2014 tot en met 2017 is in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage moet aangevuld worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Media

Op de website van e52 staat een artikel over Creative Lab Brainport.

Meer info
Meer nieuws over