Praktische zaken

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen starten, vind je hier praktische informatie over onze mbo-opleidingen.
Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen starten, vind je hier praktische informatie over onze mbo-opleidingen.

Studiekosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit lesgeld, een schoolbijdrage aan het SintLucas Fonds en de aanschaf van een laptop en leermiddelen. Onderaan deze pagina vind je per studierichting de studiekosten voor het schooljaar 2015-2016.

LESGELD
De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het studiejaar 2016 - 2017 is dit bedrag ongeveer 1.137 euro. Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Dan krijg je ook een OV-studentenkaart. Ben je nog geen 18 jaar, dan betaal je dus geen lesgeld, maar heb je ook geen recht op een OV-studentenkaart. Meer informatie over lesgeld en OV-studentenkaart kun je vinden op de website van DUO-IB groep.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN
Soms is het mogelijk om (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) om een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen van of via diverse instanties:

  • Kindgebonden budget: Vanaf studiejaar 2015-2016 verdwijnt de tegemoetkoming ouders. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op de website toeslagen.nl staat informatie over dit budget en het aanvragen daarvan.
  • Stichting Leergeld: Financiële afspraken. Dit is lokaal georganiseerd en er is geen uniforme procedure per gemeente. Meer informatie via deze website.
  • Gemeentelijke regelingen: Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

REISKOSTEN

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je helaas nog geen recht op een Ov-studentenkaart. Er is de mogelijkheid een jaartrajectkaart aan te schaffen. Ga voor alle informatie over een jaartrajectabonnement (of jaarabonnement) voor treinreizen naar ns.nl/naarschool of bel met de klantenservice van de NS op 0900-8301 (€ 0,10 p.m.). Aanvragen doe je online of via een aanvraagpakket dat je kunt halen bij een NS-servicebalie op het station. Vanaf 1 januari 2017 hebben ook minderjarige mbo-studenten recht op een Ov-studentenkaart.


TEGEMOETKOMING REISKOSTEN

Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft voor 16- en 17-jarigen een voordelig busabonnement beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover kun je vinden op deze website.

Limburg
Afgelopen jaren heeft de Provincie Limburg een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar gesteld voor minderjarige studenten die buiten hun provincie studeren. Meer informatie staat op de website van de provincie.

Overzicht studiekosten schooljaar 2015-2016

Hieronder staat per studierichting een overzicht van de studiekosten voor schooljaar 2015-2016. De kosten voor het nieuwe schooljaar zullen op ongeveer hetzelfde bedrag uitkomen.

SintLucas Fonds

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan SintLucas waaruit het (standaard) onderwijs kan worden aangeboden. SintLucas wil zich onderscheiden door naast dit onderwijsaanbod een aantal extra activiteiten en faciliteiten te bieden die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verhogen. Dit extra aanbod wordt bekostigd vanuit de eigen bijdrage van studenten aan het SintLucas fonds. Het SintLucas fonds maakt onder meer excursies, kluisjes, sociale activiteiten en het uitlenen van apparatuur mogelijk. De bijdrage aan het SintLucas fonds bedraagt 100,- euro per studiejaar.

AANSCHAF LAPTOP EN SOFTWARE

Komend jaar ga je studeren bij SintLucas. Om je opleiding goed te kunnen doorlopen, is een computer onmisbaar. Daarom adviseren we iedere student om een laptop en de juiste software aan te schaffen. Het overzicht met welke laptop geschikt is voor welke opleiding publiceren we zodra de actuele informatie beschikbaar is.