VORMGEVEN, MEDIA & RUIMTE

Boxtel - niveau 4

Binnen de niveau 4 opleidingen Vormgeven, media & ruimte leer je totaalconcepten ontwikkelen voor communicatie-, presentatie- en in- en exterieurdoeleinden. Je werkt zowel op het 2- als 3-dimensionale vlak.

In alle gevallen versterken jouw concepten de boodschap en identiteit van de klant. In het eerste jaar – het propedeusejaar – maak je kennis met technieken van 2- en 3-dimensionale vormgeving. Ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen staan op het programma en je ontwikkelt  je ondernemers- en presentatievaardigheden. Na het propedeuse jaar maak je een keuze uit de richtingen mediavormgeving, ruimtelijke presentatie & communicatie of interieur & exterieur, waarin je de overige drie jaren specialiseert.

Toelatingseisen
SintLucas hanteert voor het cluster vormgeven, media & ruimte de volgende toelatingseisen:

  • minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
  • een overgangsbewijs van studiejaar 3 naar 4 van havo/vwo
 
Uitstroomprofielen
 

Mediavormgeving

Een concept ontwikkelen voor een huisstijl, website of reclamecampagne? Binnen de richting Mediavormgeving ontwerp je voor een breed scala aan media die organisaties gebruiken voor reclame- en communicatiedoeleinden. lees verder

Ruimtelijke presentatie & communicatie

Je ontwerpt ruimtelijke presentaties als beursstands, displays en decors of verzorgt de styling van een winkel, televisieset of andere ruimtes. lees verder

Interieur & exterieur

Je ontwerpt in- en exterieurprojecten voor de zakelijke en particuliere markt. Je kijkt hierbij naar de functie van een ruimte en de doelgroep. Aan de hand van schetsen, schaaltekeningen en (computer)visualisaties presenteer je jouw concept en adviseer je de klant. lees verder