VORMGEVEN & AMBACHT

Boxtel - niveau 4

Binnen de niveau 4-opleidingen Vormgeven & ambacht word je opgeleid tot een creatief vakman die unieke, exclusieve producten vervaardigt waarvoor een hoge mate van ‘handvaardigheid’ en een gedegen kennis van materialen en technieken nodig is.

In het eerste oriëntatiejaar maak je kennis met dematerialen leer, textiel, keramiek en glas en de technieken van decoratie en restauratie. Je leert werken binnen de grenzen van creativiteit, technische uitvoerbaarheid en kosten en je leert rekening houden met de wensen van de klant. Na de oriëntatiefase maak je de keuze voor de richting restauratieschilder of voor een van de materialen leer, textiel, keramiek of glas binnen de richting creatief vakman, waarin je je de overige studiejaren specialiseert.

Toelatingseisen
Voor Vormgeven & ambacht gelden de volgende toelatingseisen:

  • minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
  • een overgangsbewijs van studiejaar 3 naar 4 van havo of vwo
 
Uitstroomprofielen
 

Restauratieschilder

Je leert ambachtelijke schildertechnieken als marmer- en houtimitaties en glas-in-lood producties maken. Ook weet je sfeer- en effectdecoraties toe te passen in in- en exterieurs. lees verder

Creatief vakman

Maatschoenen, een strak servies, hoge hoed of glazen schaal, allemaal producten die door een creatief vakman zijn gemaakt. Het accent in deze opleiding ligt op het vervaardigen van exclusieve en unieke producten en accessoires van de materialen leer, textiel, keramiek en glas. lees verder