TAAL EN REKENEN

Alle studenten volgen onderwijs in de vakken Nederlands en rekenen. Hierbij werken ze toe naar niveau 3F (mbo niveau 4) en niveau 2F (mbo-niveau 2 en 3).

Op basis van een nulmeting kijken we of je bij binnenkomst een voldoende niveau hebt en verder kunt met de reguliere lessen Nederlands en/of rekenen of dat extra ondersteuning gewenst is.  In het laatste geval krijgt je extra ondersteuning door een instructrice met een pabo-diploma. Tijdens je studie wordt je regelmatig opnieuw getoetst, waarop de begeleiding en het niveau waaraan de student werkt wordt aangepast . Ter ondersteuning van de taal- en rekenlessen wordt gebruik gemaakt van de programma‚Äôs Taalblokken en Rekenblokken. Hierin kan je oefenen en oefentoetsen maken, zowel op school als thuis.

Voor meer informatie over het taal- en rekenbeleid op het mbo, kunt u terecht op Steunpunt taal en rekenen