Huisvesting SintLucas in Boxtel en Eindhoven

 
31 aug 2012
 

SintLucas is zowel in Boxtel als in Eindhoven druk bezig met nieuwe ontwikkelingen rondom de huisvesting. In Boxtel mag gestart gaan worden met de bouw van de ateliers voor de opleiding Creatief vakman op het terrein naast de Levensschool. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en milieuvereniging Het Groene Hart ongegrond verklaard. In Eindhoven onderhandelt SintLucas met de Gemeente Eindhoven over het contract voor de nieuwbouw bij het NatLab op Strijp S.

Archeologische vondsten
Langs het terrein van SintLucas in Boxtel stroomt de Dommel. Het waterschap is daar bezig met het aanpassen van de ecologische zone. Bij deze werkzaamheden is er een oude fundering (zie foto) gevonden, vermoedelijk van een weverij uit het eind van de negentiende eeuw. Op dit moment bekijken archeologen wat er nog meer op ons terrein te vinden is. Als het om een weverij gaat, dan wil SintLucas deze restanten zeker zichtbaar maken en een plaats geven op het terrein. ‘Op die manier kunnen we een mooie verbinding maken tussen het ambacht van vroeger en onze opleiding Creatief vakman waar het hedendaagse en toekomstige ambacht centraal staat’, aldus Hans van Lokven manager huisvesting en facilitaire zaken van SintLucas.

Geen vertraging
Eind oktober zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ateliers. Volgens Van Lokven levert de archeologische vondst geen vertraging op. Het bouwverkeer zal gebruiken gaan maken van de reguliere weg. ‘We zorgen voor toezichthouders die het verkeer regelen, zodat de fietsers en voetgangers geen gevaar lopen. We kunnen het ons als school niet veroorloven dat er iets gebeurt. Voor een groot gedeelte zijn het onze eigen studenten die van dit fiets- en voetpad gebruik maken. In de afgelopen vijftien jaar dat we bij SintLucas bezig zijn met renoveren en nieuwbouw, is er nog nooit sprake geweest van gevaarlijke situaties’, laat Van Lokven weten.

Samenwerking Plaza Futura
De Raad van Toezicht van SintLucas is net voor de zomervakantie akkoord gegaan met de verhuizing naar Strijp S in Eindhoven. Het definitieve contract met de Gemeente Eindhoven is nog niet getekend. ‘Het duurt helaas allemaal wat langer dan we gehoopt hadden', zegt Van Lokven. Met Plaza Futura, ook een van de gebruikers van het NatLab, is SintLucas in gesprek over de samenwerking op de nieuwe locatie. Deze samenwerking zal onder andere betekenen dat studenten van SintLucas gebruik kunnen maken van de theater- en filmzalen van Plaza Futura. In ruil daarvoor kunnen zij ook ingezet worden bij de activiteiten in deze zalen.

Architect
De Europese aanbesteding voor de architect van het nieuwe gebouw is inmiddels in gang gezet. De verwachting is dat in december bekend gemaakt kan worden welke architect het ontwerp gaat maken. Doel van SintLucas is om in de zomer van 2015 te verhuizen naar de nieuwe locatie. Meer informatie over het NatLab staat op deze website.