JAAR- EN VAKANTIEPLANNING

Via onderstaande links kun je de jaarplanners en de vakantieplanning voor 2013-2014 bekijken.

Vakantie 2014

zomervakantie 7 juli* t/m 22 augustus 2014
*Officieel start de zomervakantie voor onze vmbo-leerlingen op 14 juli 2014. In verband met 5 roostervrije dagen hebben ze vrij vanaf 7 juli 2014.

Start schooljaar 2014-2015
Maandag 25 augustus

Vakanties schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie voor vmbo        20 tot en met 24 oktober 2014
Herfstvakantie voor mbo          27 tot en met 31 oktober 2014 (ivm de Dutch Design Week hebben onze studenten 1 week later vakantie)
Kerstvakantie                         22 december 2014 tot en met 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie                   16 tot en met 20 februari 2015
Goede Vrijdag                         3 april 2015
Tweede Paasdag                     6 april 2015
Meivakantie                            27 april tot en met 8 mei 2015
Hemelvaart                            14 en 15 mei 2015
Tweede Pinksterdag                25 mei 2015
Zomervakantie                       vanaf 13 juli 2015

Jaarplanners
Jaarplanner SintLucas Boxtel 2013-2014
Jaarplanner SintLucas Boxtel 2013-2014, studentenversie
Jaarplanner SintLucas Eindhoven 2013-2014, studentenversie
Jaarplanner SintLucas vmbo, versie 2013-2014